fbpx Skip to content

DELIVERY DETAILS AND PERSONALISED NOTES

We offer free 2nd class delivery on all our 500ml bottles with an estimated delivery time after processing of 2 to 3 working days. Processing usually takes 1 working day. Our bottles are collected at 4pm on weekdays, and 1pm on a Saturday, so provided there’s enough time we can usually get it in the post the same day.

You can pay additional to have it shipped 1st class to speed things up, after processing it’s usually sent  in 1-2 business days.

CARDIFF DELIVERIES

We hand deliver to our Cardiff customers on Wednesdays and Saturdays between 5 and 7pm. If you get your order in before 4pm you’ll get it the same day. If you’re not sure that we cover your area please drop us a message, either through the website or you can call/text Mark directly on 07790365875.

PERSONALISED NOTES

If you’re buying a special gift for a friend, just leave your message in the delivery details box in the checkout page and Mark will print out your message to include it in the box.

MANYLION CLUDO A NEGESEUON PERSONOL

Rydym yn cynnig cludiant ail ddosbarth am ddim ar ein poteli 500ml, gyda amseroedd cludo rhwng 2 a 3 diwrnod busnes. Mae prosesu fel arfer yn cymryd un diwrnod. Mae ein poteli yn cael eu casglu am 4yp yn ystod yr wythnos, ac 1yp ar ddydd Sadwrn. Os rydych wedi archebu mewn digon o bryd mwy na thebyg fydd o yn yr post yr un dydd.

Fedrwch dalu yn ychwanegol am gludiant dosbarth cyntaf. Fydd hyn yn cyflymu’r broses i 1 neu 2 diwrnod busnes wedi i’r archeb cael ei brosesu.

CLUDO ROWND GAERDYDD

Rydym yn cludo o ddrws i ddrws bob dydd Mercher a dddydd Sadwrn rhwng 5 a 7yh. Os da chi’n archebu cyn 4yp byddwch yn derbyn eich potel yr un dydd.

Os nad yda chi’n siwr bo’ch cyfeiriad o fewn ein ardal cludo, cysylltwch gyda ni drwu’r wefan neu ffoniwch/tecstiwch Mark ar 07790365875